E-förvaltning och det digitala flödet

E-förvaltning och det digitala flödet

Syftet med denna  första övergripande övningen är användaren bekantar sig med en modern e-förvaltning och skapar därmed  en förståelse för de olika delarna i modern e-förvaltning. Vi håller nu på att skapa ytterligare övningar som tränger in i flödets olika delar  genom att skapa SIP, AIP och DIP paket. Vi skapar också övningar som relaterar till OAIS modellens olika funktioner och organisatioriska delar.