Till CEDIF är i första hand personal vid avdelningen Arkiv- och datavetenskap knutna.

Karen Anderson 
Tel: 010-142 87 96 
Mail: karen.anderson@miun.se

Erik Borglund 
Tel: 010-142 89 33 
Mail: erik.borglund@miun.se   

Göran Samuelsson 
Tel: 070-569 04 55
Mail: goran.samuelsson@miun.se

Håkan Sundberg 
Tel: 070-312 64 02
Mail: hakan.sundberg@miun.se

Ann-Sofie Klareld  
Tel: 010-142 89 86
Mail: ann-sofie.klareld@miun.se

Tove Engvall 
Tel: 010-142 89 77
Mail: tove.engvall@miun.se

Erica Hellmer
Tel: 010-142 81 13
Mail: erica.hellmer@miun.se

Mikko Ahonen 
Tel: 010-142 78 27
Mail: Mikko.Ahonen@miun.se