Mittuniversitetet arkivutbildning av hög kvalité

För Mittuniversitetet betyder det att vi med fog kan påstå att vår arkivutbildning uppfyller de krav som ställs på utbildningar på kandidat och magisternivå, och att utbildningen är av HÖG kvalitet.

Universitetskanslerämbetets har kvalitetsgranskning av arkivutbildningar på kandidat och magisternivå vid Mittuniversitetet (hela dokumentet http://bit.ly/Lb8Cry) . Glädjande får våra utbildningar HÖG kvalitet och för andra utvärderingen på rad visar Mittuniversitetet att våra utbildningar har en hög kvalitet. Denna utvärderingsomgång har jämfört med tidigare utvärderingar fokuserat på de resultat som studenterna presterat och hur väl detta uppfyller de mål som är lagstadgade. Våra kollegor vid Uppsala och Lund fick även dem HÖG kvalitet för sina respektive Masterutbildningar i ABM (Arkiv, Bibliotek, & Museum). Mittuniversitetet var det enda lärosätet som granskades som granskades avseende examen i arkivvetenskap. Varken Stockholms universitet, Södertörns Högskola, Göteborgs universitet, och Karlstads universitet granskades. För Mittuniversitetet betyder det att vi med fog kan påstå att vår utbildning uppfyller de krav som ställs på utbildningar på kandidat och magisternivå, och att utbildningen är av HÖG kvalitet.

Denna nyhet är riktad till: