Välkommen till Mittuniversitetets Erasmus kurs i E-Discovery 2013 Den här sidan kommer fungera som den svenska kursens nav. Eftersom språket under dessa veckor är engelska kommer den här sidan successivt innehålla allt mer engelsk information och text. Titta på sidan här och se vad vi skall göra fram till vi åker iväg - Att göra innan vi kommer till Laval


Det här är ett unikt tillfälle att samverka med sex europeiska lärosäten och ca 60 andra studenter. Kursen kommer ge dig omfattande kunskaper inom ett område som fortfarande är näst intill okänt i Sverige, men som har klara beröringspunkter med flera områden inom arkiv- och informationsvetenskap, informatik och system- och datavetenskap.
 
E-Discovery (elektronisk bevisanskaffning) innebär sökande efter elektronisk information som kan användas som bevisning i tvistemål. Discovery är i detta sammanhang en juridisk term för skyldigheten för parterna i ett tvistemål att lämna ut information till motparten, om den kan användas som bevisning. E-Discovery involverar juridik, IT, kriminalteknik m.m

 

Har du frågor? 

Till praktiska information om resor och boende 

Till annan nyttig information om Laval

Om E-discovery

Presentation av deltagarna

Introduktionsföreläsningen 15 januari

Litteratur om "visselblåsare"

Länken till den internationella kursens hemsida