På svenska är det närmaste vi kommer begreppet; Elektronisk bevisanskaffning - (e-discovery, electronic discovery) - sökande efter elektronisk information som kan användas som bevisning i tvistemål. Discovery är i detta sammanhang en juridisk term för skyldigheten för parterna i ett tvistemål att lämna ut information till motparten, om den kan användas som bevisning. Närmaste svenska juridiska motsvarighet är edition. Termen är oanvändbar i andra sammanhang eftersom edition oftast har en helt annan betydelse. Eftersom de företag som ägnar sig åt e-discovery inte enbart arbetar med information som motparten lämnar ut, utan också aktivt söker bevisning i elektronisk form på andra ställen, är elektronisk bevisanskaffning en tydligare översättning. Källa: http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=elektronisk%20bevisanskaffning På engelska förklarar man det på följande sätt:

Discovery is the term used for the initial phase of litigation where the parties in a dispute are required to provide each other relevant information and records, along with all other evidence related to the case. In 2006 amendments to the US Federal Rules of Civil Procedure, codified the requirement to provide electronic information and records, referred to as electronically stored information (ESI). These changes brought about the term eDiscovery or Electronic Discovery and includes all electronic information which would include:

Word documents
Spreadsheets
Email
Audio and video
The effort to comply to an eDiscovery request is often time-consuming and expensive due to the volume of information and records created and stored in electronic form, typically throughout the enterprise in an unstructured manner on network drives, personal computers and PDAs.