Press

2011

12 januari invigning av CEDIFs lokaler med Riksarkivarien Björn Jordell och landshövdingen Bo Källstrand (antalet deltagare ca 40 och ett radioinslag.) 

"Digitala arkiv måste vara lättarbetade" i Computer Sweden (2009-01-31)

"E-arkivering ger stora vinster" i tidningen Upphandling24 (2007-05-04)

 

"Ett arkiv är ingen slutförvaring" debattartikel i Computer Sweden (2005-09-26)