Sundsvall 42

Sundsvall V42 Digital informationsförvaltning E-ARD och CEDIF tar ett gemensamt grepp på den digitala informationsförvaltningen

Det tilltagande trycket på implementering av en mer fullständig e-förvaltning har skapat ett ökat behov av kunskap, metoder och verktyg. Vi kommer under denna dag redovisa läget efter flera av de senaste årens arbete kring e-arkivering bland annat  eARD* och GoInfo** som på olika sätt har hanterat informationens väg från verksamhetssystem till en långsiktig informationsförsörjning. Det blir ett bra tillfälle att se vad det betyder för dig och din organisation och hur du konkreta kan arbeta med dessa frågor. Vi kommer även att ha en diskussion mellan deltagarna och sakkunniga.

*eARD - Riksarkivets och E-delegationens projekt, definierar och skapar förvaltningsgemensamma specifikationer för den offentliga sektorn

**GoInfo ett forskningsprojekt kopplat till CEDIF

PROGRAM

10.30-11.15 Välkomstord och inledning
På gång i ett digitalt Sverige, digital karta för offentlig förvaltning
Göran Samuelsson och Caspar Almalander

11.15 -11.45  Resultaten från eARD projektet
Caspar Alamlander
Presentation

11.45-12.15 SKL:s e‑arkiv ramavtal, att komma igång.
Anna Gillquist, programansvarig
Presentation

12.15-13.15 Lunch 

13.15-14.00 Statens Servicecenter om regerings uppdrag med ett e‑arkiv
Cia Jarehov
Presentation

14.00-14.45 Forskning inom CEDIF (Centrum för digital informationsförvaltning) Mittuniversitetet, bland annat projektet GOINFO, God Informationsförvaltning
Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld, Erik Borglund, samt Stefan Berggren, Härnösands kommun
Presentation

14.45-15.15 Kaffe 

15.15-16.30 Paneldebatt