Medarbetare på AMIR

Projektet drivs av ledningsgruppen vid Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet. I projektet har vi tvåspråkiga anställda som bidrar med värdefull kulturell och professionell kompetens.

Örjan Sundin

Örjan Sundin, professor i klinisk psykologi, projektansvarig.

Profilbild

Anna Leiler, leg. psykolog, projektkoordinator.         

Profilbild

Anna Bjärtå, forskare, projektledare.                                                                            

profilbild

Johanna Ekdahl, leg. psykolog, forskare, delprojektledare.

profilbild

Elisabet Wasteson, leg. psykolog, forskare, delprojektledare. 

Screeninggrupp

Våra bikulturella flerspråkiga medarbetare. Ziad Kurum, Anna och Anna, Henok Ghide, Amjad AbuLeil, Ladan Abdulkadir, Anahita Amin. Amjad och Anahita har deltidsanställningar i projektet.