CRIDIT

CRIDIT är en forskargrupp som arbetar med kritiska studier av digital teknik och samhällsförändring.

MI7A2695.jpg

Det innebär att vi samlas under den beskrivningen men kommer från en mängd olika traditioner och fält såsom teknikfilosofi, kritisk design, feministiska STS-studier, open innovation, emergent systems development, ungdomsforskning mm. 

Våra tillämpningsområden rör sig över tid lite beroende på var de intressantaste frågorna finns. Under ett antal års tid så har vi arbetat inom eFörvaltning, behovsdriven utveckling, öppen innovation, IT och förändringsledning och IT och ungdomar.

Kontakt

Katarina Lindblad-Gidlund