Nätverk

CITIZYS Research Group deltar i ett antal olika nätverk, såväl nationella som internationella: Nätverket för svensk eGovernmentforskning, RKCSI (Rob Kling Center for Social Informatics) och Demo_Net (a Network of Excellence funded under the EU FP7).