Svenska forskarnätverket inom eGovernment

CRIDIT är aktiva i det svenska forskarnätverket inom eGovernment. Katarina L Gidlund är bland annat koordinator för nätverket tillsammans med professor Karin Axelsson vid Linköpings universitet. Därutöver är CRIDIT aktiv vid nätverksträffar och deltar även i gemensamma forskningsprojekt som har sin utgångspunkt inom nätverket.