Forskning

CRIDIT studerar relationen mellan samhället, vetenskapen och digitala teknologier, utgångspunkten är att IT är något som "görs" i praktiker vi arbetar därför med att fördjupa förståelsen av IT för att:

 

- problematiserande och kritiska ansatser skapar ny, fördjupad och mer nyanserad kunskap om digitala teknologier, deras användningssammanhang och konsekvenser

- att öppna upp förgivettaganden och dominerande värden, prioriteringar, världsbilder, ordningar och kategorier som byggs in i och reproduceras genom digitala teknologier