Forskningsprojekt

CRIDIT är en mindre forskargrupp vid Mittuniversitetet men som ofta samarbetar med andra forskargruppen och enskilda forskare inom och utan för lärosätet för att på så sätt verka i intressanta miljöer. De forskningsprojekt vi arbetat med rör sig oftast inom tillämpningsområdet eFörvaltning (eller digitaliseringen av offentlig sektor) där frågor kring digitala teknologier och samhällsförändring aktualiseras.