Forskningsprojekt

Spara favorit 24 jun juni 2013

CRIDIT är en mindre forskargrupp vid Mittuniversitetet men som ofta samarbetar med andra forskargruppen och enskilda forskare inom och utan för lärosätet för att på så sätt verka i intressanta miljöer. De forskningsprojekt vi arbetat med rör sig oftast inom tillämpningsområdet eFörvaltning (eller digitaliseringen av offentlig sektor) där frågor kring digitala teknologier och samhällsförändring aktualiseras.