BIP Behovsdriven utveckling i praktiken

Som stöd och utmaning Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Behovsdriven utveckling av offentliga e-tjänster sprids idag på olika nivåer inom offentlig sektor som en relativt oproblematisk tanke. Samtidigt förbinds en mängd förhoppningar med idén och förväntningarna är höga på vad behovsdriven utveckling av offentliga e-tjänster skall ge. De här förväntningarna har många olika grunder som sin utgångspunkt (såsom ökad demokrati, ökad användning och ökad kundnöjdhet) och de metoder och praktiska verktyg som står till buds visar på en diversifierad bild av vad som skall åstadkommas. Att idén om behovsdriven utveckling innehåller många möjligheter står klart, det som blir intressant är att fördjupa sig i dessa olika möjligheters relation till varandra samt hur de skall förverkligas i praktiken.

 

I det här forskningsprojektet som har finansierats av Vinnova har vi tillsammans med nyckelpersoner inom offentlig sektor arbetat med fem olika utmaningar som arbetades fram i ett tidigare förprojekt: representativitet, tillgänglighet, crowdsourcing, scenariobaserat beslutsfattande och kritisk design. På så sätt har projektet syftat till att fördjupa förståelsen för behovsdrivna utvecklingsprocesser genom att synliggöra de förändringsprocesser som sker inom offentlig sektor när utvecklingen förväntas vara mer behovsdriven samt att synliggöra de olika metoder, verktyg och processer som skall leda till att säkerställa att utvecklingen är behovsdriven.

 

En övergripande slutsats är att behovsdriven utveckling i praktiken kan innebära såväl stöd för att förverkliga en redan inslagen väg på ett bättre sätt som en utmaning av om vägen i sig är rätt eller behöver tänkas om.