Forskarteam

Spara favorit 5 jul juli 2016

BIP-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Mittuniversitetet, Umeå Universietet och Linnéuniversitetet och forskarteamet består av:

Katarina L Gidlund, docent, Mittuniversitetet
Annelie Ekelin, Dr, Linnéuniversitetet
Johanna Sefyrin, Dr, Mittuniversitetet
Karin Danielsson Öberg, Dr, Umeå universitet