Representation av vem?

Den första workshopen handlade om representativitet och genomfördes den 6 december 2012. Inför workshopen hade praktikerna fått besvara en enkät om hur de arbetar med att samla in behov och rekrytera deltagare som får uttrycka behov, ämnen som i grunden handlar om hur man säkerställer en viss representativitet.

Den inbjudna föreläsaren var Martin Karlsson, doktorand i statsvetenskap vid Örebro Universitet, som utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv berättade om olika sätt att arbeta med e-deltagande och rekrytering.

Representativitet och tanken om att vissa medborgare kan representera andra medborgare ligger till grund för möjligheten att genomföra behovsdriven utveckling av offentlig sektor.