Tema 4: Scenariobaserat beslutsfattande

Den fjärde workshopen hade temat scenariobaserade metoder för beslutsfattande, och genomfördes den 18 april 2013.

Detta tema hade efterfrågats av praktikerna som menade att beslutsfattare i vissa fall inte ser hela bilden när det gäller behovsdriven utveckling, utan bara begränsade delar av den, något som påverkar praktikernas förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter.

Här kände praktikerna att de behövde verktyg för att bättre kunna framställa det som de såg som hela bilden, och de trodde att scenarier skulle kunna vara ett sådant verktyg.