Den sista workshopen handlade om kritisk design och skiljde sig åt en aning från de tidigare fyra workshoparna.

Temat fanns inte direkt uttalat av deltagarna i förprojektet som ett önskat område men däremot talades det en hel del om att behovsdriven utveckling skulle kunna öppna upp digitaliseringen av offentlig sektor på ett mer övergripande sätt, att man inte riktigt visste var det skulle kunna leda och att det tyvärr fanns en tendens att tanken om behovsdriven utveckling inte fick visa sin fulla potential eftersom det sker en anpassning till existerande strukturer, arbetssätt och traditioner.

För att kunna närma sig de funderingarna valde vi att introducera ’kritisk design’ som är en vetenskaplig ansats som just fokuserar på relationen mellan det förgivettagna/det etablerade och det möjliga/det alternativa och hur man aktivt kan arbeta för att lösgöra relationen mellan dem.