DCCD

Begreppet Concurrent design (CCD) är en delmängd av Concurrent Engineering. Utvecklades av NASA för att höja projektens kvalitet, minska tidsåtgång och ge bättre kontroll. Används även av European Space Center (ESA)

TB_1506_6247.jpg

The definition of Concurrent Engineering that we (ESA) have adopted for the Concurrent Design Facility is:

"Concurrent Engineering (CE) is a systematic approach to integrated product development that emphasises the response to customer expectations. It embodies team values of co-operation, trust and sharing in such a manner that decisionmaking is by consensus, involving all perspectives in parallel, from the beginning of the product life-cycle."

Simtano har spritt CCD till stora företag i Norge inom oljebranchen, men även exempelvis Telenor.http://www.simtano.com/concurrent-design-team.html

 Kurser och utbildning inom CCD ges redan nu av Högskolan i Sör-Tröndelag. Mittuniversitetet kommer att använda CCD för kursdesign av distanskurs inom Informatikämnet våren 2012.