SMP/CCD

Spara favorit 14 feb februari 2012

Vi har enats om en översättning som bättre beskriver vad CCD egentligen är: en Strukturerat Multidisciplinärt Process SMP (/CCD). Det fungerar även bra på engelska Structured Multi-disciplinary Process Tills vi lyckats lansera begreppet SMP behåller vi tillägget CCD. Se projektets webb: http://smp-ccd.wikispaces.com