dCCDFLITE – Concurrent Design Framework for eLearning in IT Entrepreneurship

Vi har vid Data och Systemvetenskap (DSV) i Östersund ett projekt under ERASMUS-LLP (lifelong learning programme) som löper från oktober 2013 till och med september 2015. Det övergripande syftet är att öka studenternas förmåga till entreprenöriellt tänkande samt att öka kontakten mellan universitet och näringsliv. Officiell webb: http://www.ccdflite.eu

LLP logo.jpg

I projektet ha vi samlat deltagare från Sverige, Norge, Danmark, England, Slovenien, Grekland och Portugal, med representation från akademi, privat näringsliv och utbildningsorganisationer.

Gemensamt tar vi fram en kurs i entreprenörskap, vilket ska locka en blandad grupp av deltagare från både akademi och arbetslivet. Deltagarna får lära sig grunder i entreprenörskap och ett antal verktyg bl a Osterwalder canvas och CCD-metoden för distribuerat samarbete. De jobbar sedan i grupper med att ta fram en canvas för en befintlig eller fiktiv affärsplan.

Tanken är att det i grupperna ska ingå studenter från både akademi och arbetsliv. Gruppen kan välja att jobba med idéer som kommer från forskning eller arbetslivet eller rent fiktiva, som en del i att lära sig en processmetod. När de samarbetar kommer de också att knyta kontakter och lära av varandras arbetssätt och sätt att lösa problem.

I projektet ingår en första liten pilotkurs med handplockade deltagare, för att testa pedagogik, innehåll och arbetssätt. Denna följs av en MOOC där vi testar om det även fungerar att köra kursen i det formatet.

Pedagogiken bygger på SSDL – Structured Self Directed Learning, det innebär att det är studentens egna val som styr vad och hur de ska lära. Kursen inleds med en mer uppstyrd introduktion till innehåll och verktyg. Efter hand blir det mer och mer gruppernas arbete som styr arbetet.

                     

Till sist redovisar grupperna sina resultat i form av en pitch av den utvecklade affärsidén och presenterar sin Osterwalder Canvas, så att de kan få feedback på sitt arbete.