Genusmaraton den 18 feb

Spara favorit 29 jan januari 2016

Den 18 februari går Forum för Genusvetenskaps femte genusmaraton av stapeln, denna gång i Sundsvall samt även live via miun.se. Årets övergripande ambition är att sätta periferin i centrum.

Det blir en sprängfylld dag där forskare och doktorander från Mittuniversitetet berättar om sin genusforskning under 15 minuter var under fyra olika teman:

  • Arbete, ekonomi och politik
  • Periferin i berättelsernas centrum
  • Hälsa, risk och familj
  • Att göra vär(l)den.

I ett panelsamtal kommer Angelika Sjöstedt Landén från Forum för Genusvetenskap tillsammans med de inbjudna gästerna Madeleine Eriksson, Helene Gedda och Mimie Märak att reflektera över de sätt varpå genusordningar är sammanflätade med andra maktordningar rumsligt såväl som territoriellt, med Nordlig periferi som utgångspunkt.

Det blir också två boksläpp med introduktion av redaktörerna samt presentationer av några av de ingående kapitlen. I det första boksläppet presenteras det senaste numret i Forum för Genusvetenskaps antologiserie Vem har makten att berätta? Reflektioner över tal och tystnad i tid och rum och i det andra presenteras ett nationellt bokprojekt Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalismen, där några av Mittuniversitets genusforskare medverkat.

  • Tid: 18 februari kl. 08.30–18.15
  • Plats: N109 Fälldinsalen, Campus Sundsvall, även som live-sändning via miun.se.

Detaljerat program för genusmaraton 2016Lyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.