Good Tech Conference: Digitalisering av högre utbildning – kan allt ske digitalt?

Spara favorit 12 okt oktober 2018
Forum för Digitalisering representerade på Good Tech Conference, Sundsvall

Lena-Maria Öberg håller en presentation på Good Tech Conference och kommer att berätta om erfarenheter och forskning som rör digitalisering av högre på utbildning på distans.

Vår utbildning bygger i hög grad på olika former av grupparbete och det har varit en stor utmaning att skapa goda förutsättningar för alla att delta på lika villkor. I vår utbildning finns också ett behov av att skapa utrymme för att tänka kreativt och tänka nytt det har visat sig vara mer utmanande än vi trodde.  

Lyssnaren kommer att ges goda exempel på vad Lena-Maria och hennes kollegor har åstadkommit med hjälp av digitalisering men berättelsen innehåller också exempel svårigheter och behov av att bryta den känsla av isolering som ofta finns i distansutbildningar. Föreläsningen kommer att ge stort utrymme för frågor och gemensam diskussion.

Datum:18 Oktober, 2018

Läs mer och anmälan till konferensen Good Tech Conference.
https://goodtechconference.se/tracks/digital-valfard/digitalisering-av-hogre-utbildning-kan-allt-ske-digitalt

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.