Chefer får studenter som mentorer

Spara favorit 15 feb februari 2019
Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, i samtal med sin mentor, Najib Bege, som läser statsvetenskap på Mittuniversitetet. Foto: Marlene Jonsson.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning och Mittuniversitetet låter studenter och chefer vid myndigheten medverka i ett unikt mentorprogram. I projektet är nämligen studenterna mentorer medan cheferna är adepter.

− Det är både modigt och klokt av myndigheten att på det här sättet arbeta för att få in nya perspektiv. När vi undersöker olika verksamheter för att se vilka som får göra digitalisering så ser vi att vi behöver bredda deltagandet på alla sätt vi kan för att på riktigt ta tillvara  digitaliseringens möjligheter, säger Katarina L Gidlund, professor i digitalisering vid Mittuniversitetet, och en av initiativtagarna till satsningen.

Den nya myndigheten DIGG etablerades i Sundsvall i september 2018 och ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Under hösten inleddes ett samarbete med Mittuniversitetet och det första konkreta utfallet är det nya Studentmentorprogrammet. Idén till projektet föddes på DIGG:s HR-avdelning och totalt är det åtta chefer inom myndigheten som får varsin student som mentor. Studenterna läser vid olika utbildningar på Mittuniversitetet.

− Studentmentorerna är matchade med chefer som har en annan utbildningsbakgrund än de själva. Tanken är att studentmentorerna ska bidra med nya insikter, idéer och perspektiv - inte vara digitaliseringsproffs, säger Malin Rinstad, HR-specialist på DIGG.

Mentorskapet kommer att pågå under ett år med två träffar per termin och därefter ska satsningen utvärderas. En av de som ska delta är generaldirektör Anna Eriksson.

− Jag både hoppas och tror att det här kommer vara ett givande samarbete som ger perspektiv och energi, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Studentmentorprogrammet inleddes 13 februari med en gemensam kick-off och bland de deltagande studenterna är förväntningarna stora.

− Jag brinner för viktiga samhällsfrågor där digitalisering är en av dem och jag ser uppdraget som en lockande utmaning. Samtidigt som jag hoppas kunna bidra med nya perspektiv så vet jag att det kommer att ge mig nyttiga erfarenheter och jag tackade därför ja direkt, säger Paulina Scheid, studentmentor som läser industridesign på Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Katarina L Gidlund, professor i digitalisering, Mittuniversitetet, 010-142 89 21
Malin Rinstad, HR-specialist, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, 072-468 54 43

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.