Kvinnelige vekstentreprenører

Kvinnelige vekstentreprenører är ett interreg-projekt i Jämtland och Tröndelag.

Rönnbär motljus .jpg

Interreg-projektet Kvinnelige vekstentreprenører/Kvinnliga tillväxtentreprenörer är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där näringsaktörer och forskningsaktörer samarbetar för att skapa mer kunskap om tillväxt i kvinnors företag. Projektet pågår under perioden 2010-2013.

 

Projektet ska främja tillväxt och utveckling hos kvinnelige entreprenører i Tröndelag och Jämtland.

Forskare från Högskolan i Nord-TröndelagMittuniversitetet,Tröndelag Forskning och Utveckling, och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim deltar i projektet.

Kontakt

Rina Silverkant, Projektledare