Forskning

Färre kvinnor än män etablerar företag och tillväxten i kvinnors företag är lägre än i mäns företag. Det finns ett ökat intresse för att ta reda på varför det är så.