Forskningsresultat

 

Preliminära resultat från studier inom projektet har presenterats på tre forskarkonferenser:

 

I samband med den internationella entreprenörskapskonferensen, ICSB, i Stockholm 15-18 juni 2011presenterades tre konferenspaper med följande titlar:

 

"Businesswomen discussing growth - What are they talking about?"

"Leaving the Numbers Behind: Qualitative Growth, Business Platforms and Motivation of Women Entrepreneurs"

“Networking women entrepreneurs – a fruitful base for business growth?

 

Vid den nordiska företagsekonomiska konferensen, NFF, i Stockholm 20-24 augusti 2011 presenterades två konferenspaper:

 

"Hur ser kvinnor på tillväxt? Visst de brinner, men inte bara för siffror"

"Managing business network processes in women´s entrepreneurship - a challenging task"

 

Vid den nordiska konferensen om småföretagande, NCSB, i Helsingfors 23-25 maj 2012 presenterades ett konferenspaper:

 

"Unexepected relations in the expected network"