Publikationer

Under 2013 planerar vi att ge ut en bok om "Kvinnor som tillväxtentreprenörer" med erfarenheter från projektet och utvecklingsprogrammet.

 

Vill du tipsa oss om intressanta forskningsartiklar och avhandlingar inom området tillväxt i kvinnors företag

 – kontakta maria.bogren@miun.se