Tillväxt i kvinnors företag

Forskning inom projektet handlar om tillväxt i kvinnors företag utifrån olika frågeställningar och områden. Forskarna har bland annat fördjupat sig kring företagande kvinnors syn på tillväxt, finansiering och nätverkande som resurs.