Om utvecklingsprogrammet

Spara favorit 19 jul juli 2012

Utvecklingsprogrammet Kvinner & Vekst pågår under två år och samlar 26 företagare från Norge och Sverige. Företagarna är verksamma inom branscherna hälsa, immateriella tjänster och upplevelsenäring.

 

I programmet behandlas bland annat relationsbyggande, marknadsföring, finansiering och internationalisering. Genom programmet skapas ett nätverk på tvärsen över gränser och företagsbranscher. I detta aktionsforskningsbaserade program är företagarna med och skapar ny kunskap om kvinnors företagande.

 

Fyra två-dagars samlingar har genomförts inom programmet och en avslutande konferens planeras i november 2012 (v 46). Mellan samlingarna i hela gruppen har också företagarna träffats i mindre nätverksgrupper. 22 företagare är kvar i programmet.