Arbetet med Hand in Hand innebär att ett EU-baserat program för SEI (Sociala Emotionella och Interkulturella) kompetenser skapas. Hand in Hand programmet kommer att finnas fritt tillgängligt på projektets webbplats.

Det övergripande syftet med Hand in Hand-programmet är att bidra till inkluderande samhällen genom att stärka den sociala, emotionella och interkulturella kompetensens hos såväl elever som skolpersonal. Det sker genom att inkluderar Hela Skolan

SEI-kompetenser har en dokumenterat positiv betydelse för resultat på individ- och skolnivå. Trots det är dessa kompetenser inte alltid uttryckta eller finns med inom alla utbildningssystem i Europa. Ett viktigt mål med Hand in Hand-projektet är därför att ändra den roll som SEI-kompetenser har i utbildningssammanhang. 

Projektets målsättning är att

  • Utveckla valida och tillförlitliga redskap för att mäta SEI-kompetenser hos elever och skolpersonal
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för elever
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för skolpersonal
  • Utvärdera effekterna av utbildningsprogrammen i deltagarländerna med hjälp av jämförelsegrupper
  • Utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet
HAND in HAND logotyp

Kontakt

HAND in HAND grupp

Hand in Hand
Mittuniversitetet
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
handinhand@miun.se