Resultat

Kataloger

Tre olika kataloger med sammanställningar av internationella och nationella metoder för att mäta SEI- kompetenser och de befintliga program som syftar till att stärka studenternas och skolpersonalens SEI- kompetenser skapas. Dessa är:

  • Katalog med utvärdering

  • Katalog med elevprogram

  • Katalog med program för skolpersonal

Utvärdering

Kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att mäta SEI-kompetenser. Valet av metoder baseras på den samlade kunskapen hos deltagare från alla partnerländer, katalogen för utvärdering och en litteraturöversikt.

Program

  • För studenter. Fokus är att stärka elevernas SEI-kompetenser 

  • För skolpersonal. Syftar till att stärka skolpersonalens SEI-kompetenser och relationskompetens

Riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet

Resultat från utvärderingen av Hand in Hand-programmet ligger till grund för arbetet med att utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet. Riktlinjerna utvecklas med hänsyn till varje deltagarlands specifika särdrag. 

HAND in HAND logotyp

Kontakt

HAND in HAND grupp

Hand in Hand
Mittuniversitetet
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
handinhand@miun.se