ISERV - Information för (e-)tjänster

Projektet har varit en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet har utvecklat förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man standardiserat information och garantera kvaliteten på informationen.

Projektets syfte var att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebar att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot kunder och medborgare.

Projektets delmål var att skapa:

 • Ett utvecklat förslag på, samt modeller för, utformning av tjänster och kanaler riktade mot svenska (och i förlängningen nordiska) elkunder.
 • En utvecklad och generell plattform som resulterar i ett gemensamt koncept - e-arkiv som en tjänst (e-archive as a service).
 • Metoder för att dokumentera och värdera information i anslutning till stora infrastrukturprojekt samt förslag på ett integrerat sätt att hantera den gemensamma informationen över tid i stora infrastrukturprojekt.
 • En generisk modell för informationshantering och förvaltning som skapar förutsättningar för e-tjänster

Projektets ambition var att genomföras i en bred förankring med deltagande aktörer från både Västernorrlands och Jämtlands län. Deltagare var:

 • Jämtkraft, Övik energi, BTEA, Fyrfasen energi, Hemab
 • Energidataföreningen
 • Härnösands och Härjedalens kommun
 • Bolagsverket
 • Riksarkivet Härnösand
 • Näringslivsarkivet
 • Föreningsarkivet
 • Trafikverket och Skanska (underleverantör i infrastrukturprojekt och underhåll)
 • IT-konsultföretaget Esatto

PowerPoint-presentation om ISERV, från april 2019.

Projektledare
Göran Samuelsson