Delprojekt 3 Digital informationsförvaltning

Spara favorit 25 jun juni 2019
Diskett

Detta delprojekts fokus har varit på samhällets digitala informationsförvaltning och bedriver studier kring e-tjänstutvecklingen idag. Som ett led i digitaliseringens fotspår skapas e-tjänster som skall effektivisera, förenkla och öka tillgängligheten för medborgare. Dessa e-tjänster som skapas genererar även stora mängder digital information.

De studier som gjorts i detta delprojekt har fokuserat kring hur bevarandet och återanvändandet av den information som e-tjänster generar beaktas i skapandet av tjänsterna snarare än själva användandet av dem. Den digitala information som skapas och tillhandahålls av myndigheter har medborgare rätt att ta del av och därför bör skapandet starta med att belysa bevarandet och återanvändandet av informationen. Den forskning som bedrivs kring e-tjänstutveckling belyser slutanvändarna av tjänsten, själva artefakten, men inte kring den information som generas och som ska finnas kvar för all framtid. Inom ISERV har vi tittat på förutsättningarna för att dagens e-tjänster och digitala information ska fungera idag men även i framtiden.

Fokusområden

Inom temat e-tjänstutveckling har en inledande studie fokuserat på skapandet av en specifik e-tjänst för att undersöka hur användandet och återanvändandet av den digitala information som generas beaktas i skapandet av de olika yrkesgrupper som deltar. Denna studie syftar till att belysa ett framtida återanvändande av digital information genom en proaktiv samverkan.

Följande studie ämnade belysa skapandet av e-tjänster för en framtida användare. Här studerades design av e-tjänst för en framtida användare där kraven för återanvändande av information är en initial del av skapandet.

Vetenskapliga publikationer:

Hellmer, E. (2017). Chain of Archival Requirements : Usability of Digital Records in the Context of e-services in Sweden. I INFuture 2017 : Integrating ICT in Society. Zagreb, Croatia : (The Future of Information Sciences). S. 121--126

Kontakt

Erica Hellmer, doktorand
010-142 81 13
Erica.Hellmer@miun.se