Delprojekt 4 Infrastruktur

Spara favorit 16 aug augusti 2019

Den fysiska infrastrukturen är mycket central och viktig för samhället (vägar, räls, tåg, byggnader, broar etc). Dessa har också en lång livslängd, därmed har också informationen kopplad till infrastrukturen ett högt värde och är kritisk för verksamheten under mycket lång tid.

Detta blir allt mer påtagligt när infrastrukturen kopplas ihop i digitala kommunikations- och underhållssystem. Det är många aktörer och professioner involverade i infra-strukturprojekt, därför blir det redan från början viktigt med informationens interoperabilitet så att man både under anläggningens tillblivelse process liksom den långa förvaltningsperioden kan utbyta information med bra kvalité.

Deluppgifter och forskningsfrågor

Vilken information skall bevaras i anslutning till stora infrastrukturprojekt. Och där beakta den historiska dimensionen. Från historien till framtida underhåll. (Vad, varför, när …?)

Hur skall denna information bli interoperabel och vem ställer/skapar krav på kvalité t.ex. metadata, filformat, e-arkiv  

Kan vi skapa en enhetlig och  tillförlitlig modell för  informationshantering och förvaltning samtidigt med övergången till en myndighetsroll som enbart beställare? Och där all praktisk hanteringen sköts av externa aktörer, även informationen?

Deltagande organisationer  i delprojektet:

Miun

Trafikverket

Skanska

 

Leveranser 

Vetenskapliga publikationer: 

Preservation of Spatial Information INFuture2017_Proceedings.pdf