Delprojekt 5 Syntetisering av resultat

Spara favorit 13 jun juni 2019

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster. Med detta avses förpackad kunskap och modeller för hela den underbyggnad av information och processer som krävs för att utveckla tjänsterna.

I delprojekt 5 har fokus varit på att med stöd i delprojekt 2-4 analysera och utvärdera de olika sätt som används för att möta de utmaningar som kommer med digitalt skapad information.

Utifrån den erfarenhet och den kunskap som erhålls från delprojekt 2-4 har projektet satt som sin uppgift att skapa förutsättningarna för en mer generisk modell. En modell som utgår från de krav och de behov som har sitt ursprung i den process från när informationen uppstår och när den förädlas. Denna övergång från ett mer klassiskt reaktivt och förvaltande perspektiv till ett nyttoproaktiv och försörjande perspektiv har ett teoretiskt stöd ibl.a. Records Continuum Model. Modellen beaktar alla olika domäner som idag säger sig arbeta med information antingen de agerar bakom begrepp som; systemförvaltning, informationssäkerhet, lagring och arkivering eller BIM m.fl. Detta modellerande har skett i nära kontakt med projektets partners och intressenter, via en rad workshop.

Utvärdering och genomgång av informationshanterings- modellerna i delprojekt:

- Beskriva och teoretiskt förankra de olika informationshanteringsmodeller i delprojekt 2-4.
- Utvärdera hur respektive WP löser och hanterar sin informationshantering och tjänster.
- Utvärdera och analysera eventuella begränsningar i de gällande modellerna.