Tilpasset forretningsmodellering for samfunnsentreprenører

Spara favorit 27 sep september 2017
SOSIALE FORRETNINGSMODELLER: Bjørn Bratt, Leiv Eriksson Nyskaping (LEN) og Anne Pierre, Coompanion Jämtland, snakket om forretningsmodeller.

Rådgiverne i ReSeNS-prosjektet delte grenseoverskridende erfaringer med verktøy for å utvikle samfunnsentreprenører.

Anne Pierre, Coompanion Jämtland, og Bjørn Bratt, Leiv Eriksson Nyskaping, orienterte om den spesialtilpassede forretningsplanmodellen for samfunnentreprenører på ReSeNS-seminaret i Steinkjer nylig.

Sosiale forretningsmodeller

- Den sosiale forretningsmodellen er justert i forhold til "vanlige" forretningsmodeller når det gjelder hvem den henvender seg til og verditilbudet, sa Pierre. Når det gjelder kunder er det som ofte forskjell på hvem som er mottaker av tjeneste og hvem som betaler for (kjøper) tjenesten.  Dessuten er gjerne verdien knyttet sosiale verdier, og ikke primært økonomiske verdier.

Arbeidsverktøy

Bjørn Bratt understrekt betydning av en kortfattet bekrivelse av hovedpunktene i fortningslogikk i en punktvis modell framfor en omfattende forretningsplan, som var vanlig for noen år siden

- Forretningsmodellen er et arbeidsverktøy, spesielt i oppstart fasene, sa Bratt. Da er det viktig at man har en oversiktsmodell hvor det er lett å få overblikket og gjøre justeringer.

Grenseoverskridende metodikk

Både Anne Pierre og Bjørn Bratt er rådgivere som arbeider konkret med utvikling av sosiale entreprenører som en del av data og erfaringsgrunnlaget i ReSeNS-prosjektet. En viktig oppgave til rådgiverne er å utvikle felles verktøy på tvers av grensen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.