Praksiserfaringene i bokform

Spara favorit 27 okt oktober 2018
NY BOK: ReSeNS-prosjektets praksisbok er ferdig, sier Bitt Paula Mørkved.

Boka "ReSeNS – eksempler, samfunneffekter og rådgivermetodikk" inneholder praktiske eksempler og erfaringer på sosialt entreprenørskap.

Boka er resultatet av ReSeNS-prosejktets utprøvinger av samfunnsentreprenørskap. Ti kommuner, seks rådgivningsselskaper og et femtitalls virksomheter danner grunnfjellet i prosjektet.

 Deler erfaringer

 – Prosjektet har vært både et forskingsprosjekt og et utviklingsprosjekt i regi av Interreg, forteller norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, Nord universitet. Arbeidet i praksisfeltet har bestått av å prøve ut og eksperimentere. Noen har lyktes, andre har feilet. Felles for alle er at vi ha lært av det. Disse erfaring deler vi i denne boka som består av anvendte praksisrefleksjoner.

Kommunene, bedriften og rådgiverne

I bok har vi stemmene til kommuner som står midt oppi det å tenke annerledes når det gjelder velferd til innbyggerne.  

Mange sosiale entreprenører strever med å få til bærekraftige virksomheten, og deler sine erfaringer i så måte.

Endelig har et kobbel bedriftsrådgivere vært med å utvikle nye arbeidsmetoderr som også deler erfaringene.

Tilgjengelig gratis

 Bok kan lastes ned digitalt, ut bindinger eller kostnader. Som i all forskning er formålet å utvikle og dele kunnskap

 – Ønsker noen en fysisk papirkopi så har vi et begrenset antall eksemplarer til utdeling. Her gjelder prinsippet om først til mølla så ta kontakt, sier Mørkved.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.