Medarbetare på SESPA

Här är de personer som är involverade i SESPA-projektet. Alla med olika roller och forskaruppdrag. Mer om respektive forskare finns på den personliga sidan, där även publikationer visas.

Anders Lundström, Professor emeritus, företagsekonomi

Anders Olofsson, Professor, pedagogik

Anna Sörensson, Universitetslektor, företagsekonomi

Anne Pierre, Doktorand, företagsekonomi

Cecilia Dalborg, Universitetslektor, företagsekonomi

Habib Kachlami, Doktorand, företagsekonomi

Håkan Karlsson, Doktorand, pedagogik

Lars-Anders Byberg, Universitetslektor, företagsekonomi

Maria Bogren, Doktorand, företagsekonomi

Marta Lindvert, Doktorand, företagsekonomi

Marie-Louise von Bergmann-Winberg, Professor emerita, statsvetenskap

Ulrika Danielsson, Universitetslektor, psykologi

Wilhelm Skoglund, Universitetslektor, företagsekonomi

Yvonne von Friedrichs, Professor, företagsekonomi