Ticprojektetet

TIC-projektet är ett EU Mål 2 projekt som syftar till att etablera en kunskapsnod inom Teknikinformationsområdet. TIC I pågår under tiden 2007-09-01 till 2011-01-31.

tickonf2.jpg

Det överordnade syftet med TIC II är att stärka och utveckla teknikinformationsföretag med verksamhet inom regionen vilket innebär att flytta fram positionerna inom effektivare metoder, kompetens, nätverksbyggande samt förstärkning av TI. Projektet löper under tiden 2011-02-01--2013-12-31.