Aktiviteter

Spara favorit 18 dec december 2012

Projektet är uppdelat i nedanstående arbetspaket . Den forskning som bedrivs inom projektet återfinns främst i arbetspaket 3, 4, 5, 6 och 7 och inriktar sig främst mot konfigurationskontroll, kompetensfrågor och kunskapsöverföring samt multimedia i lärandesituationer.

1. Projektledning och samordning 

2.  Resultatspridning. 

3. Konfigurationskontroll

4.  Förenade produktionsmiljöer

5.  Gemensam TI-kultur

6. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

7. Sikte på nästa generation av TI

8. Nätverksbyggande och etablering av ett gemensamt företagsneutralt nätverk

9. Markndsföring och förstärkning av TI-området

10. Årlig nationell konferens.

 

Ytterligare information om kontaktperson och deltagande företag finns under menyn: projektets syfte och mål.

 

Aktiviteter i första TIC-projektet:

Projektet var  uppdelat i följande delprojekt: 

1. Identifiering och värdering av framväxande tekniker och kun­skapsområden av intresse för företag verksamma inom TI. 

2.  Identifiering och värdering av framtida (kvalitets)krav på TI. 

3. Inventering och värdering av kompetens och kompetens­ut­vecklings­behov inom TI.

4.  Inventering och värdering av befintliga utbildningar inom TI.

5.  Verktyg för produkt-, tjänste- och kompetensplanläggning.

6. Kompetensförsörjningsmaterial. 7. Test av kompetensförsörjningspaket.

8. Test av demoteknik.

9. Utvärdering och lärande av teseter.

10. Kunskapssäkring, kunskapsspridning och kunskapsintensifiering.