Artiklar

Spara favorit 12 jul juli 2016

Här kommer artiklar som publiceras utifrån resultat i projektet att publiceras. Även artiklar från TIC I är medtagna då dessa även är aktuella i TIC II. .

Nyström, C. A., Asproth, V. (2013) Virtual Teams – Support for Technical Communication?, Journal of Organizational Transformation and Social Change, Vol 10, Issue 1, pp 64-80

Ahlin, K. (2013). A generalised view of the nature of Benefit of Information. Nordic Academy of Management Conference. Reykjavik, Iceland.

Ahlin, K. and T. Saarikko (2013). Exploiting Information: Seeking Long-term Preservation of organisational knowledge. NFF 2013. Reykavik, Iceland.

Ahlin, K. and T. Saarikko (2012). A semiotic pespective on semantic interoperability. The 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia – IRIS 2012. Sigtuna, Sweden.

Slumpi, T. P., K. Ahlin, et al. (2012). Intraorganizational benefits from product configuration information - a complementary model. International design conference - design 2012. Dubrovnik, Croatia.

Olsson, H., Öberg, L-M (2011). Role of feedback in uniform learning situation in Proceedings of the 29th ACM international conference on Design of communication. SIGDOC, October, 2011, Pisa Italy. Länk.

Asproth, V., Nyström, C. A., Olsson, H., Öberg, L-M. (2011). Team Syntegrity in a Triple Loop learning Model for Course Development. Issues in Informing Science and Information Technology. Vol 8. 2011. Länk.

Papers och konferensdeltagande tom Januari, 2011

- Asproth, V., Holmberg, S.C., Nyström, C., Olsson, H., Öberg, L-M. (2010) Triple loop learning, IRIS 2010

- Olsson, H. (2010) Multimedia learning - Identifying research directions, IRIS 2010 

- Öberg L.-M. (2010) Information management for long-term maintenance of technical artifacts - Requirements on traceability in technical information. IMCIC International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics 2010.

- Asproth, V., Löfstedt, U., Nyström, C., Öberg, L-M. (2009)Teknikinformationscentrum - Samverkan mellan akademi och företag för forskning och utbildning, HSS 2009 

Asproth, V., Löfstedt, U., Nyström, C., Öberg, L-M. (2009)  Viable design for Technical Communication Systems in future contexts, In Molka-Danielsen, J. (Ed.): Proceedings of the 32nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 32, Inclusive Design, Molde University College, Molde, Norway, August 9-12, 2009. ISBN 978-82-7962-120-1

 Asproth, V., Holmberg, S., Öberg, L-M. (2008) Product Information, an Upcoming Research Area. In: Viveca Asproth (ed) Proceedings of IRIS31, Mittuniversitet, Östersund, Sweden