Rapporter

Spara favorit 7 jul juli 2016

Här kommer rapporter som produceras i projektet att publiceras.

 

Rapporter från första TIC-projektet:

 • Forskning och utveckling kring Teknisk information

 • Krav och kvalitetskrav inom teknisk information

 • Krav och kvalitetskrav inom teknisk information - 

 • från användar- och beställarperspektiv

 • Kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom teknisk information

 • Utbildningsresurser för Teknikinformatörer

 • Verktyg för produkt-, tjänste- och kompetensplanläggning

 • Kursutveckling i samarbete med företag - ett sätt att nå anställningsbarhet?

 • Kompetensförsörjningsmaterial

 • Utvärdering av kompetensmaterial och samarbete kring kursutveckling

 • Utvärdering av spårbarhet mellan teknikinformation och lärinformation

 • Utvärdering av multimediasystem i lärandesituation

 • Utvärdering av konferensen TIC2010

 • Slutrapport TIC steg 1Lyssna