Projektets syfte och mål

Målsättning med projektet ...

Målet för TIC II är att stärka de regionala TI-företagens konkurrenskraft. Detta görs genom att:

  • etablera och utveckla en gemensam produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och redundant lagrad information
  • förbättra och effektivisera kompetensförsörjning genom metodutveckling
  • förbättra omvärldsbevakningen inom TI för att kunna se potentialen och tillgodogöra sig dagens och framtidens teknik
  • utveckla och stärka nätverk
  • förstärka TI genom marknadsföring

Målsättning och syfte med det första TIC-projektet var:

 

TIC syftar till en stärkt och utökad TI-verksamhet i regionen. I sin strävan mot detta mål kommer TIC att arbeta på i huvudsak fyra fronter.

  • Nya och effektiviserade rutiner för dubbelriktad kunskaps- och resultatöverföring mellan forskning och industri kommer att utvecklas.
  • Former för en kontinuerlig kompetensutveckling utgör ett andra fokusområde.
  • TIC kommer också att arbeta med identifiering, test och värdering av nya teknologier för TI-verksamhet.
  • TIC kommer slutligen att arbeta för etablering av starka nätverk mellan TIC-områdets aktörer.