Arbetspaket som ingår i TIC II

Här presenteras de olika arbetspaketen som ingår i TIC II projektet samt kontaktpersoner och berörda/aktiva företag.

AP 1 - Projektledning och Samordning

Kontaktperson: Viveca Asproth. Kontakt.

 

AP 2 - Resultatspridning. Webb, nyhetsbrev, kommunikation

Kontaktperson: Christina Amcoff Nyström. Kontakt.

 

AP 3 - Konfigurationskontroll

Kontaktperson: Lena-Maria Öberg. Kontakt.

MIUN: L-M Öberg, Thomas Persson, Karin Ahlin

Företag: FMV, Atlas Copco, CORENA, SAAB Group, Syntell, Semcon, Sörman Information, ProAvia

 

AP 4 - Förenade produktionsmiljöer

Kontaktperson: Lena-Maria Öberg. Kontakt.

MIUN: L-M Öberg, Thomas Persson, Karin Ahlin

Företag: FMV, Atlas Copco, CORENA, Autotech, Semcon, Zert

 

AP 5 - Gemensam TI-kultur

Kontaktperson: Lena-Maria Öberg. Kontakt.

MIUN: L-M Öberg, Thomas Persson

Företag: FMV, Atlas Copco, CORENA, Saab Group

 

AP 6 - Komeptensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

Kontaktperson: Ulrica Löfstedt. Kontakt.

MIUN: Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström, Björn Banck

Företag: Semcon, Syntell, TIKAB, SAAB Group

 

AP 7 - Sikte på nästa generation av TI

Kontaktperson under 2011: Christina Amcoff Nyström. Kontakt.

Ordinarie kontaktperson: Hanna Olsson. Kontakt.

MIUN: Hann Olsson, Karin Ahlin, Christina Amcoff Nyström, Ulrica Löfstedt, Björn Banck

Företag: Semcon, TIKAB, SAAB Group, Zert, Autotech, FMV

 

AP 8 - Nätverksbyggande och etablering av ett gemsanmt företagsneutralt nätverk

Kontaktperson: Lars Andersson, TIKAB. Kontakt.

 

AP 9 - Marknadsföring och förstärkning av TI-området

Kontaktperson: Thomas Persson. Kontakt.

Företag: Samtliga företag i projektet.

 

AP 10 - Årlig nationell konferens/branschmässa

Kontaktperson: Lena-Maria Öberg. Kontakt.

Företag: Sörman Information, TIKAB, CORENA, FMV