Samarbeten

Spara favorit 18 dec december 2012

TIC-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Mittuniversitetet, Försvarets materielverk och ett 15-tal företag inom teknikinformationsområdet.