Samarbetspartners

Spara favorit 15 jul juli 2016

Samarbetspartners i TIC-projektet är de företag som med medfinansieringsintyg deltar med sin tid i projektet.

Fördelar med att vara "TIC-företag" kan liknas vid "sponsring". TIC-företagen presenteras här på projektets hemsida, loggorna återfinns på nyhetsbreven från projektet, aktuella problem och forskningsfrågor, studeras praktiskt via studier, enkäter och experiment ute hos våra företag. TIC-företagen kan även använda sig av sin projektmedverkan i sin egen marknadsföring. TIC-projektet utgör även ett nätverk där företgen aktivt deltar. Företagen lyfter även egna frågor i de olika arbetspaket som utgör aktiviteterna i projektet. Den årliga konferensen planeras och genomförs i samarbete mellan MIUN, FMV och ett antal av TIC-företagen. Dessa erbjuds förtur till platser på den mässa som pågår parallellt med konferensen.

Intresserad? Tag kontakt med projektledare Lena-Maria Öberg.

I TIC II-projektet ingår:

 • FMV
 • Försvarsmakten
 • Atlas Copco
 • Semcon
 • Combitech (f d Sörman Information)
 • Autotech
 • Zert
 • TIKAB
 • Saab (Östersund och Linköping)
 • Syntell
 • Teknikkompetens
 • Corena
 • Scania
 • Maincon
 • ÅF
 • Semantix