Samarbetspartners, första projektet

Samarbetspartners, TIC

Samarbetspartners

 

Försvarets Materielverk, FMV
FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att lvererera den mest konstnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Vår omvärld förändras ständigt och hoten omkring oss tar nya former än tidigare. Det kräver ständig anpassning av försvarmaterielen och nya samarbeten på det internationella planet.

Verksamheten bedrivs på flera håll i landet. I Stockholm finns bland annat FMVs ledning och en stor del av vår tekniska och affärsmässiga kompetens. I Östersund finns bland annat kompetens för teknisk dokumentation.

Teknikinformation i Krokom AB (TIKAB)
Teknikinformation i Krokom AB (TIKAB) producerar och levererar kompletta tekniska dokumentationer, exempelvis instruktionsböcker, användarmanualer, utbildningsmateriel, reparationsböcker och reservdelskataloger för den civila och militära marknaden.

TIKAB agerar även som innehållsleverantör direkt till kunders informationssystem, dokumenthanteringssystem och utbildningsadministrationssystem.

Vi riktar oss främst till tillverkningsindustri av tekniska produkter och system.Affärskonceptet är ”att erbjuda kunderna en specialistresurs som har bredden och kompetensen att genomföra ett komplett uppdrag – från teknisk analys till färdig produkt i tryckt eller digital form”. Kvalitet är kännetecknet för varje produktion och leverans hos oss. 

ÅF
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet, grundat 1895. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, infrastrukturella projekt, försvarsprojekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system.

ÅF har idag cirka 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.

Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från produktion av teknisk dokumentation till utveckling av mobiltelefoni eller projektering av massafabriker  

Saab-Aerotech
Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

 BAE Hägglunds

Maincon 
Maincon erbjuder konsulttjänster inom hela ILS-området (Integrated Logistic Support) samt produktioner av interaktiva utbildningar och elektronisk teknisk dokumentation enligt den standard som kunden önskar, t.ex. SCORM när det gäller e-learning. Vi använder i våra produktioner en processbaserad utvecklingsmodell framtagen utifrån vedertagna standards samt vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. Vår kompetens inom ILS och pedagogik kombineras med djup teknisk kunskap, vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i våra kunders produkter. 

Nordisk teknikinformation
Nordisk teknikinformation AB är ett företag som fokuserar på teknisk informationsförsörjning. Vi producerar teknikinformation med ett rationellt och strukturerat arbetssätt. Detta gör det möjligt att korrekt beskriva produkters funktioner och användande, på ett eller flera språk och publicera på såväl papper som elektroniska media och samtidigt göra informationen möjlig att underhålla. Effektiv informationsförsörjning ökar lönsamheten för kunden och nyttan för användaren. 

Scania
Scania was founded in 1891. Since then we have built andand delivered more than 1,000,000 trucks and buses for heavy transport work. Scania is one of the world´s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, as well as of industrial and marine engines.Our ambition is to supply the world’s most demanding customers with the most competitive and optimal solutions for their needs. Our products and services shall fulfil our customer expectations well. 

Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. 

Autotech Teknikinformation AB
Autotech är ett resursföretag som har till specialitet att hjälpa produktägande företag med att förklara tekniska funktioner. Vår verksamhet är indelat i tre huvudområden, teknisk dokumentation, animationer och utbildningsmaterial. Inom dessa områden framställer vi produktioner som t.ex. bruksanvisningar, 3D- animationer och e-learning. Målgruppen för informationen är ofta återförsäljare, leverantörer, servicepersonal eller slutanvändare.

Sörman Information AB
Sörman är en ledande leverantör av tekniska informationslösningar och tjänster inom PLM (Product Lifecycle Management) för avancerade produkter och system. Vi har sedan 1966 utvecklat informationsförsörjningsområdet tillsammans med ledande kunder inom det svenska försvaret samt svensk och internationell industri.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla moderna informationslösningar och producera kvalificerad teknisk information och kan därmed tillfredställa marknadens behov av moderna kostnadseffektiva informationslösningar. Vi är ca 230 medarbetare i Växjö, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Linköping, Västerås och Östersund.
Huvudägare är Investor Group Capital och Saab Technologies.

Corena Sverige AB
CORENA gruppen har verksamhet i 10 länder och mer än 15 års erfarenhet av informationssystem för teknisk dokumentation. Corenas system för tekniska publikationer används över hela världen, främst av kunder inom flyg- och försvarsindustrin som utnyttjar internationella standarder som ATA iSpec 2200 och ASD/AIA S1000D. Corenas informationssystem och breda kunskap av strukturerad information har varit avgörande för de långvariga affärsrelationerna med företag som använder XML/SGML baserad information för att öka effektiviteten i deras verksamhet. Bland Corenas kunder finns Bombardier Aerospace, Saab Aerotech (JAS Gripen), EADS, Boeing, Volvo Aero, SAS, Singapore Airlines, Kongsberg D&A, Thales, Norska och Danska försvaret samt Finska Marinen.