COAT – ett forskningsprogram om funktionella papper

Spara favorit

Efterfrågan på grön energi ökar i världen. Vårt mål i Coat-projektet är därför att försöka hitta former för att producera billiga solceller. Eftersom pappersindustrin är den enda bransch som kan producera stora volymer i hög hastighet och till låga kostnader, har vi siktet inställt på att utnyttja den tekniken när vi producerar papper med funktionalitet. Vid projektets början har vi kartlagt vilka olika material som passar för solcellstillämpningar på papper.

 

Projektledare: Håkan Olin

Tidsperiod: 2013-03-01 – 2014-12-31

Medel: 11 070 308 kr