Ekonomiska relationer för affärs- och sysselsättningsutveckling i Södra Västernorrland

Spara favorit

I Sundsvall har det etablerats ett starkt kluster inom bank, fastighet, försäkring/pension och revision. För fortsatt utveckling av de här företagen är kompetenstillförsel av stor vikt. Därför är det angeläget att företagen har tillgång till kvalificerade stödtjänster inom de områden som de måste ha tillgång till vid sidan av kärnverksamheten. I det här projektet erbjuder därför CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer – behovsanpassade studier till företagen så att de kan stärka sin ställning. Vi hjälper dem också med att utveckla bättre redskap för att kunna stödja små och medelstora företag så att även dessa får en starkare position. 

 

Projektledare: Peter Öhman

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-06-30

Medel: 14 700 000 kr